Discovery Benelux en Save the Children slaan de handen ineen om kinderen gelijke kansen te bieden

Corporate

Discovery Benelux en Save the Children slaan de handen ineen om kinderen gelijke kansen te bieden

Amsterdam, 9 juni 2020, Discovery Benelux start een samenwerking met Save the Children om de levens van kwetsbare kinderen en hun ouders te verbeteren. Een eerste project is het helpen van gezinnen die het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis. Daarnaast zal Discovery ook betrokken zijn bij het project TeamUp, waarbij kinderen door middel van sport en spel aangemoedigd worden om samen te werken en hun zorgen voor even te vergeten.

RISE
De samenwerking tussen Discovery en Save the Children maakt deel uit van RISE. Het wereldwijde programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Discovery Inc., dat het afgelopen jaar is gelanceerd. RISE staat voor Reducing Inequality, Supporting Empowerment. RISE steunt meer dan 10 miljoen mensen in 22 landen.

Speerpunt is het wereldwijde partnerschap met Save the Children, Discovery zal in de landen waar zij actief zijn, helpen bij lokale projecten. Dat kan in de vorm van fondsenwerving, maar ook door aandacht te vragen voor de problematiek van sommige kinderen via hun mediaplatform.
Zo kunnen de bekende Discovery gezichten en kijkers betrokken worden bij het werk van Save the Children.

Hulp tijdens de coronacrisis
Veel gezinnen worden getroffen door de coronacrisis. Ondanks dat kinderen weer naar school kunnen, blijft het voor velen van hen lastig om bij te blijven op school. Save the Children helpt met apparatuur en internetverbindingen om kinderen en jongeren in staat te stellen online lessen te volgen, zodat de kans kleiner wordt dat ze een achterstand oplopen.

TeamUp
TeamUp is een lokaal project dat in 2015 is opgericht voor gevluchte kinderen in Nederland samen met Warchild en UNICEF. Met TeamUp worden gestructureerd sport-, spel- en bewegingsactiviteiten georganiseerd zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die weer van pas komen in hun dagelijks leven.

Discovery helpt Save the Children met het bereiken van een groter publiek, zodat meer kinderen geholpen kunnen worden. Dankzij de financiële steun, kunnen de projecten voor gevluchte kinderen in Nederland worden uitgebreid.

Om Save the Children in dit project te ondersteunen, is het mogelijk om te doneren via: https://discoveryrise.org/nl-NL/

Save the Children Nederland maakt deel uit van ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst van onze samenleving – te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer. Onvoorwaardelijk.

Louisa & Rowan: Eerste hulp bij poetsen

TLC

Oprah Winfrey Presents: Where Do We Go From Here?

Discovery