Privacy Policy

A. Wie wij zijn:

Wij zijn Discovery Benelux. Wij leveren deze website (www.discoverybenelux.nl) (de ‘Site’) in Nederland.Wij zijn gevestigd in Groot-Brittannië. Onze bedrijfsgegevens vindt u in rubriek 1 hieronder.Als u vragen hebt of hulp nodig hebt met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op via DPO@discovery.com.

B. Onze waarden en waar dit privacybeleid voor dient:

Wij waarderen uw privacy en willen verantwoordelijk en eerlijk tegenover u zijn en ook transparant met u op de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Ons algemene doel is ervoor te zorgen dat onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie geschikt is voor het leveren van de Site aan u en in overeenstemming is met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. We willen ook dat u weet wat uw rechten zijn met betrekking tot uw informatie, die u hier kunt vinden
in rubriek 10. In overeenstemming met deze waarden, vertelt dit privacybeleid u wat u kunt verwachten als we persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken. We hebben geprobeerd het u gemakkelijk te maken om te navigeren, zodat u de informatie kunt vinden die voor u het meest relevant is en onze
relatie met u.

We zijn altijd op zoek naar het verbeteren van de informatie die we leveren aan onze klanten en contacten, dus als u feedback op dit privacybeleid hebt, kunt u ons dit laten weten via onze contactgegevens in rubriek 13.

C. Op wie dit privacybeleid van toepassing is:

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van onze Site.

D. Wat dit privacybeleid bevat:

Dit privacybeleid beschrijft de volgende belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw informatie (u kunt op de links klikken voor meer informatie):

 1. WIE WIJ ZIJN
 2. KINDEREN
 3. DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN OVER U
 4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN EN GEBRUIKEN
 5. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN EN MET WIE WE DEZE DELEN
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 7. COOKIES
 8. BEVEILIGING
 9. GEGEVENSBEWARING
 10. UW RECHTEN
 11. SITES VAN DERDEN
 12. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
 13. KLACHTEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

E. Uw rechten om bezwaar te maken: U hebt verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik

van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in rubriek 10. Twee belangrijke rechten zijn dat u:

 1. ons mag verzoeken om het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directmarketingdoeleinden te staken. Als u dit recht uitoefent, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor dit doel; en
 2. ons mag vragen om eventuele geldige bezwaren in overweging te nemen die u hebt bij het gebruik
  van uw persoonlijke informatie wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van het
  legitieme belang van ons of iemand anders.

F. Wat u moet doen en uw bevestiging aan ons:

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

U kunt meer informatie vinden in rubriek 10.

 

HET DETAIL

 

1. WIE WIJ ZIJN

Wij zijn Discovery Benelux (‘Discovery’) en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke informatie die we van u verzamelen. U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot dit privacybeleid door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com.

2. KINDEREN

We verzamelen niet bewust informatie van een niet-gecontroleerd kind onder de leeftijd van 16 jaar en zullen dit ook niet doen. Als u jonger dan 16 bent, mag u de Site niet gebruiken tenzij uw ouder of voogd ons toestemming heeft gegeven voor uw gebruik van deze Site.

3. DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN OVER U

Informatie van uw online interacties

Wij verzamelen de volgende informatie uit uw interactie met de Site:

 • hoe u toegang krijgt tot onze Site en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze
  Site. Dit omvat het verzamelen van unieke online-identificatoren, zoals het IP-adres en uw
  aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van
  browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt
  om toegang te krijgen tot deze Site [; en][.]
  Informatie die u met ons deelt
  Wanneer u persoonlijke informatie aan ons verstrekt via gegevensinvoervelden op de Site, verzamelen
  wij de volgende informatie van u:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • alle e-mailberichten, inclusief bijlagen, die u naar ons verzendt[;][.]
  • [wanneer u bij ons diensten koopt, uw betalingsinformatie inclusief factuuradres; gegevens van bank- en betaalkaarten en informatie over transacties zoals de gekochte producten of diensten;] [en]
  • [profielgegevens waaronder[uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het registreren van een account, [aankopen of bestellingen door u], uw interesses en voorkeuren] [; en][.]

Derden of openbaar beschikbare bronnen
We kunnen persoonsgegevens van u ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder :

 • technische gegevens van de volgende partijen:
  • analytische dienstverleners;
  • reclamenetwerken; en
  • zoekinformatie-aanbieders.
 • [derden die bepaalde diensten aan ons leveren binnen de Diensten, bijvoorbeeld door feedbackformulieren van klanten, abonnementen op nieuwsbrieven en wedstrijden te faciliteren en te beheren;]
 • [contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten;]
 • identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -samenvoegers[; en]
 • identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen[; en]

4. HOE WIJ UW INFORMATIE OPSLAAN EN GEBRUIKEN

Wij verzamelen, opslaan en gebruiken informatie omdat het noodzakelijk is om u toegang te verlenen tot de Site op grond van onze Gebruiksvoorwaarden. We verzamelen, bewaren en gebruiken ook uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, contactgegevens en andere informatie die aan ons is verstrekt, [gebruikersnaam], [wachtwoord] en gegevens over servicegebruik voor onze legitieme belangen, zodat wij:

 • de Site beschikbaar te stellen voor u;
 • de diensten die u aanvraagt kunnen verlenen;
 • de diensten kunnen beheren;
 • als u hebt deelgenomen aan een wedstrijd op de Site, zullen wij uw contactgegevens (zoals emailadres of postadres) gebruiken om u te informeren als u een prijs hebt gewonnen;
 • uw vragen en verzoeken in behandeling kunnen nemen (bijvoorbeeld als u de klantendienst zou bellen om hulp en assistentie te vragen, dan zouden wij uw contactgegevens moeten verwerken);
  en
 • vergelijkbare producten aan u kunnen aanbevelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en
  om te begrijpen welke producten aantrekkelijk zijn voor onze klanten.
  Wij geloven niet dat onze opslag en gebruik van uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden uw
  rechten en vrijheden ten onrechte zal schaden.
  Soms is ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor doeleinden die bijkomstig zijn aan de levering
  van de Site en de diensten. In die omstandigheden zijn wij van mening dat we een legitiem belang
  hebben bij het verwerken van uw persoonlijke informatie, en we geloven niet dat deze opslag en het
  gebruik van uw persoonlijke informatie uw rechten of vrijheden ten onrechte schaden.
  De relevante omstandigheden zijn:

  • het opsporen en voorkomen van fraude;
  • het veilig houden van onze Site, producten en IT-systemen;
  • ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
  • analyseren en verbeteren van de informatie die we verzamelen;
  • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en advertenties;
  • vereisten voor dienst- en accountbeheer, zoals wanneer we contact met u moeten opnemen om redenen in verband met de dienst (bijvoorbeeld wanneer we u een wachtwoordherinnering moeten sturen, om u op de hoogte te houden van updates of wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden, cookiebeleid of het privacybeleid;
  • [om IP-adressen en apparaatidentificatoren te gebruiken om de locatie van gebruikers te identificeren en ongeautoriseerde gebruikers te blokkeren];
  • in enkele zeer beperkte omstandigheden zullen we uw persoonlijke informatie op een bepaalde manier moeten behandelen om te voldoen aan onze wettelijke vereisten; bijvoorbeeld als we door regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties worden gevraagd om de informatie te delen;
  • wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, contact met u opneemt via e-mail met producten en diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn; en
  • wanneer u zich hebt afgemeld voor onze marketing of bezwaar maakt tegen het ontvangen van e-mails van ons, dan moeten we uw voorkeuren bijhouden om ervoor te zorgen dat we geen contact met u opnemen als u ons hebt gevraagd dat niet te doen.

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een contract dat we met u
hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat
het contract dat we hebben met u of proberen aan te gaan met u, uit te voeren (bijvoorbeeld om u
goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u
bij ons hebt, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

Anonieme gegevens

We verzamelen geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze website voor statistische of
rapportagedoeleinden. Geen enkele persoon zal echter identificeerbaar zijn op basis van de
geanonimiseerde gegevens die we voor deze doeleinden verzamelen.

Marketing

We willen u keuzes bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. [We hebben [een privacy [[midden] [dashboard]] vastgesteld waar u bepaalde beslissingen over uw persoonsgegevens kunt bekijken en nemen [PRIVACY [[MIDDEN] [DASHBOARD]]LINK] OF de volgende besturingsmechanismen voor persoonsgegevens].

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw naam, contactgegevens, technische gegevens, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of [goederen of diensten] bij ons hebt gekocht [of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of bent aangemeld voor een promotie] en, in beide gevallen, u zich hebt afgemeld om die marketing te ontvangen.

Marketing van derde partijen

We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonsgegevens delen met bedrijven buiten onze groep voor marketingdoeleinden.

Opt-out

U kunt ons of derde partijen vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten [door u aan te melden bij de website en relevante vakjes af te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat wij naar u verzenden] door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, product-/dienstervaring of andere transacties.

5. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN EN MET WIE WE DEZE DELEN

We onthullen informatie onder de volgende omstandigheden:

 • Externe dienstverleners: Wanneer we informatie delen met externe servicebedrijven om namens
  ons bepaalde diensten te faciliteren of te verlenen. Dit omvat:
 • IT-infrastructuurbedrijven die bijvoorbeeld onze levering van de Site en de diensten aan u mogelijk
  maken;

  • IT-ondersteuningsdienstverleners; en
  • Andere externe dienstverleners, voor het bijhouden van het gebruik van onze Site door onze klanten en de diensten. Deze bedrijven hebben alleen toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken als nodig om deze diensten aan ons te leveren.
 •  Groepsbedrijven: We kunnen uw persoonlijke informatie aan onze dochterondernemingen of gelieerde bedrijven verstrekken met het doel om namens ons persoonlijke informatie te verwerken om de Site en diensten aan u te leveren. Deze partijen zijn verplicht om dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. Ze hebben geen onafhankelijk recht om deze informatie te delen.
 • Naleving van wetten en juridische procedures: Wanneer we reageren op gerechtelijke bevelen om juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims. Wanneer we naar eigen goeddunken geloven dat het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of indien anders vereist door de wet.
 • Fusie of overname: Wanneer we informatie over u moeten overdragen als we zijn overgenomen door of zijn samengevoegd met een ander bedrijf. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa, wordt u achteraf via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Site op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie , evenals eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Als u zich in de EU bevindt, kunnen we persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, doorgeven aan externe gegevensverwerkers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) (inclusief de Verenigde Staten) of aan leden van onze bedrijvengroep in verband met de  bovengenoemde doeleinden. Houd er rekening mee dat landen buiten de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EER, hoewel onze verzameling, opslag en gebruik van uw persoonsgegevens onder dit privacybeleid blijven vallen.

Wanneer we persoonlijke informatie buiten de EER overbrengen, zullen we:

 • de standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming opnemen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor het overdragen van persoonlijke informatie buiten de EER naar onze contracten met die derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’); of
 • ervoor zorgen dat het land waar uw persoonlijke informatie zal worden verwerkt door de Europese Commissie als ‘adequaat’ is aangemerkt op grond van artikel 45 van de AVG; of
 • (indien van toepassing wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen naar een ontvanger in de VS), ervoor zorgen dat de ontvanger deel uitmaakt van het Privacy Shield, dat van hen vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor alle persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

U kunt hier op de website van de Europese Commissie meer informatie vinden over de regels voor
gegevensoverdracht buiten de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij vertrouwen.

7. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts worden gebruikt door ons en onze partners, gelieerde bedrijven of analyses of dienstverleners. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van de Site, het volgen van bewegingen van gebruikers over de Site en het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersgroep als geheel. We ontvangen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

We gebruiken cookies bijvoorbeeld om de instellingen van gebruikers te onthouden (bijvoorbeeld taalvoorkeur) en voor verificatie. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u onze Site nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze Site te gebruiken, kunnen beperkt zijn.

Lees hier meer over hoe wij cookies gebruiken en welke informatie wordt verzameld met behulp van cookies in ons cookiebeleid. https://www.discovery.nl//cookiebeleid

8. BEVEILIGING

Hoewel wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, kan geen enkele transmissie via het internet ooit gegarandeerd veilig zijn. Houd er daarom rekening mee dat we de beveiliging van persoonlijke informatie die u via internet naar ons verzendt, niet kunnen garanderen. We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen met behulp van gepaste technische en operationele maatregelen, zoals toegangscontroles die de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt beperken en beheren.

9. GEGEVENSBEWARING

We bewaren informatie (inclusief persoonlijke informatie) zolang we deze nodig hebben om de redenen uiteengezet in dit privacybeleid en zullen deze na die tijd verwijderen, behalve wanneer we persoonlijke informatie moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten of onze overeenkomsten te handhaven.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anoniem maken (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

10. UW RECHTEN

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Als u hierover meer informatie wilt of een van deze rechten wilt uitvoeren, neem dan contact met ons op door onze functionaris voor gegevensbescherming te e-mailen op [DPO@discovery.com]. U hebt het recht om te verzoeken dat wij:

 • u toegang bieden tot alle persoonlijke informatie die wij hebben over u;
 • alle persoonlijke informatie van u die niet actueel of onjuist is, bijwerken;
 • alle persoonlijke informatie die we over u bewaren, verwijderen;
 • de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verwerkt, beperken;
 • de verwerking van uw persoonlijke informatie voor directmarketingdoeleinden, voorkomen;
 • uw persoonlijke informatie verstrekken aan een externe dienstaanbieder;
 • u een kopie van de persoonlijke informatie verstrekken die wij hebben over u; of
 • enige bezwaren van u over het gebruik van uw persoonlijke informatie, in acht nemen.

We zullen al dergelijke verzoeken in acht nemen en ons antwoord binnen een redelijke termijn (en in elk geval binnen een door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn) geven. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken.

Als er een uitzondering van toepassing is, zullen we u dit vertellen wanneer we reageren op uw verzoek. We kunnen u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we reageren op uw verzoek.

11. SITES VAN DERDEN

Deze Site bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op de persoonlijke informatie die we via de Site verzamelen en we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor persoonlijke informatie die derden via hun website kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken.

Lees altijd zorgvuldig het privacybeleid van elke website die u bezoekt.

12. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2018. Controleer dit regelmatig om op de hoogte te blijven van updates van dit privacybeleid. Wanneer we belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen en we uw e mailadres hebben, sturen we u een kennisgeving van de wijzigingen.

13. KLACHTEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

We hebben een Privacy Office om u te helpen bij alle vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonlijke informatie. Ons Privacy Office kan gecontacteerd worden door onze functionaris voor gegevensbescherming te e-mailen op[DPO@discovery.com].

Als u klachten hebt over onze Site, neem dan contact met ons op: infomail@discovery.com

In de EER kunt u ook een klacht indienen bij ons toezichthoudende orgaan voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (het Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk) of een rechtsmiddel zoeken bij lokale rechtbanken als u meent dat uw rechten zijn geschonden.

BIJLAGE

Lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten (EER-landen)

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER als u denkt dat we niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van het land. Zie hieronder voor meer informatie over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER-landen waarin wij actief zijn.

Land

Gegevensbeschermingsautoriteit

Oostenrijk
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wenen
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/

België
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

Bulgarije
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/

Kroatië
Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr of info@azop.hr
Website: http://www.azop.hr/

Cyprus
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/

Tsjechië
The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/

Denemarken
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Kopenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/

Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en

Finland
Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/

Frankrijk
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL
3 Place de Fontenoy – TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: http://www.cnil.fr/

Duitsland
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/

De bekwaamheid voor klachten is verdeeld over verschillende toezichthoudende autoriteiten voor
gegevensbescherming in Duitsland. Bevoegde autoriteiten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de lijst die wordt vermeld onder https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Griekenland
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/

Hongarije
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Boedapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/

IJsland
The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, IJsland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Website: https://www.personuvernd.is/

Ierland
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/

Italië
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Rome
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/

Letland
Data State Inspectorate
Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Website: http://www.dvi.gov.lv/

Liechtenstein
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Website: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Litouwen
State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Website: http://www.ada.lt/

Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/

Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Noorwegen
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Website: https://www.datatilsynet.no/English/

Polen
The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warschau
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl of desiwm@giodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl/

Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabon
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail:geral@cnpd.pt
Website:http://www.cnpd.pt/

Roemenië
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BOEKAREST
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/

Slowakije
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenië
Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/

Spanje
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
e-mail: internacional@agpd.es
Website: https://www.agpd.es/

Zweden
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/

Verenigd Koninkrijk
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow – Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk